Categorie: HGR 53/2011

Hotărârea nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, denumită în continuare lege, pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege. (2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafața de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi… Read more →

HGR 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010

HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Emitent Guvernul României. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 33 din Legea nr. 255/2010 privind… Read more →