Categorie: ODG 107 / 2010

Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice romane in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Articolul 43

Art. 43 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Persoana juridică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei inclusiv, în funcție de gravitatea faptei, pentru activitatea desfășurată și / sau pentru lucrările realizate în numele persoanei juridice de către persoanele fizice autorizate angajate și pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38, ulterior aplicării… Read more →

Articolul 42

Art. 42 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoana fizică autorizată este sancționată pentru activitatea desfășurată în nume propriu, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în următoarele cazuri: a) după primul avertisment; b) pentru neîndeplinirea oricărei obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), l), m) și n).… Read more →

Articolul 41

Art. 41 – Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt sancţionate cu avertisment în cazul primei abateri, în situaţia în care nu se aplică sancţiunea suspendării sau a retragerii certificatului de autorizare. Articolul 41 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei… Read more →

Articolul 40

Art. 40 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt: a) avertisment; b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea… Read more →

Articolul 39

Art. 39 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi legilor în vigoare. (2) Răspunderea disciplinară a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică. (3)… Read more →

Articolul 38

Art. 38 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Persoanele juridice autorizate au următoarele obligaţii: a) să respecte toate actele şi dispoziţiile legale, regulamentele, metodologiile, normele şi instrucţiunile tehnice, elaborate de ANCPI; b) să asigure perfecţionarea profesională a personalului de specialitate; c) <<abrogat>> să prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de ştampilă, conform anexei… Read more →

Articolul 37

Art. 37 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele juridice autorizate au următoarele drepturi: a) să participe la licitaţii conform prevederilor legale; b) să încheie convenţii de colaborare; c) să acorde consultanţă tehnică de specialitate pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate; d) să execute lucrări de specialitate şi măsurători pentru clasa… Read more →

Articolul 36

Art. 36 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Activitatea de specialitate și îndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării persoanelor juridice este supusă controlului ANCPI prin OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune. Articolul 36 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice… Read more →

Articolul 35

Art. 35 – Articol abrogat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. <<abrogat>> ANCPI controlează activitatea persoanelor juridice autorizate în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor de specialitate executate, aparatură, sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat. Articolul 35 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea… Read more →

Articolul 34

Art. 34 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleași condiții ca la autorizare. (2) Orice persoană juridică autorizată poate solicita oricând examinarea pentru o altă clasă. Articolul 34 – ODG… Read more →

Articolul 33

Art. 33 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este semnat de președintele comisiei de autorizare și de directorul general al ANCPI. (2) Modelele certificatelor de autorizare, respectiv de recunoaștere a autorizării sunt prezentate în anexa nr. 11. Articolul 33 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT… Read more →

Articolul 32

Art. 32 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Comisia de autorizare analizează dosarul, evaluează îndeplinirea condițiilor tehnice, logistice și de personal și decide cu privire la admiterea / respingerea cererii privind autorizarea / recunoașterea autorizării, iar prevederile art. 12, 14 și 16 se aplică corespunzător. (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Cererile persoanelor juridice se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital, de către secretarul comisiei de autorizare. (2) Dosarele rămân în arhiva ANCPI, indiferent de decizia… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru înregistrează la ANCPI cererea însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2. Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea de către ANCPI a certificatului de recunoaștere a autorizării, conform anexei nr. 11 sau cu respingere motivată. (2)… Read more →

Articolul 28

Art. 28 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea autorizării persoanelor juridice de către ANCPI, OCPI transmite comisiei de autorizare din ANCPI dosarul care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2, însoțite de raportul de verificare, în original, întocmit de OCPI conform anexei nr. 9. (2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru… Read more →

Articolul 27

Art. 27 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea persoanelor juridice și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice se face de către comisia de autorizare constituită la nivelul ANCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, iar lista candidaților cu dosare complete se afișează… Read more →

Articolul 26

Art. 26 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicită şi se acordă în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel: a) clasa a III-a – pentru categoriile de lucrări B, C; b) clasa a II-a – pentru categoria de lucrări A; c) clasa I – pentru categoria de lucrări… Read more →

Articolul 25

Art. 25 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Pot solicita autorizarea sau recunoașterea autorizării conform prezentului regulament persoanele juridice care au în statutul și în contractul de societate ca obiect de activitate principal «Activități de inginerie și consultanță tehnică» legate de aceste domenii, conform Clasificării activităților din economia națională. Articolul 25 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind… Read more →

Articolul 24

Art. 24 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii: a) să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate de ANCPI, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare; b) să încheie convenţie cu beneficiarul pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare; c) să întocmească şi… Read more →