Articolul 23

 Art.  23.  –

Cartea  funciară  este  alcătuită  din  titlu,  indicând  numărul  ei  şi   numele  localităţii  în  care  este  situat  imobilul,  precum  şi  din  3  părţi:

A.  partea  I,  referitoare  la  descrierea  imobilelor,  care  va  cuprinde

a)  numărul  de  ordine  şi  cel  cadastral  al  imobilului;

b)  suprafaţa  imobilului,  reieşită  din  măsurători  cadastrale,  destinaţia,  adresa   administrativă,  categoriile  de  folosinţă  şi,  după  caz,  construcţiile.  Scoaterea   definitivă  şi  temporară  din  circuitul  agricol  a  imobilelor  situate  în  intravilanul   aprobat  potrivit  legii  se  face  prin  autorizaţia  de  construire;

c)  planul  imobilului  cu  descrierea  imobilului  constituie  anexa  la  partea  I  a   cărţii  funciare,  întocmită  conform  regulamentului  aprobat  prin  ordin  cu  caracter   normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale,  care  se  publică  în   Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I;

B.  partea  a  II-­a,  referitoare  la  înscrierile  privind  dreptul  de  proprietate  şi  alte   drepturi  reale,  care  cuprinde:

a)  numele  sau  denumirea  proprietarului  şi  ale  titularului  dreptului  real  asupra   imobilului,  după  caz;

b)   actul  sau  faptul  juridic  care  constituie  titlul  dreptului  de  proprietate,   precum  şi  menţionarea  înscrisului  pe  care  se  întemeiază  acest  drept;

c)  strămutările  proprietăţii;

d)  dreptul  de  administrare,  dreptul  de  concesiune  şi  dreptul  de  folosinţă  cu   titlu  gratuit,  corespunzătoare  proprietăţii  publice;

e)  servituţile  constituite  în  folosul  imobilului;

f)  faptele  juridice,  drepturile  personale  sau  alte  raporturi  juridice,  precum  şi   acţiunile  privitoare  la  proprietate;

g)   recepţia   propunerii  de  dezmembrare  ori  de  comasare  şi  respingerea   acesteia,  respingerea  cererii  de  recepţie  şi/sau  de  înscriere,  în  cazul   imobilelor  cu  carte  funciară  deschisă;

h)   obligaţii  de  a  nu  face;;  interdicţiile  de  înstrăinare,  grevare,  închiriere,   dezmembrare,  comasare,  construire,  demolare,  restructurare  şi  amenajare;

i)  clauza  de  inalienabilitate  a  imobilului,  potrivit  art.  628  alin.  (2)  din  Codul   civil  şi  clauza  de  insesizabilitate,  potrivit  art.  2.329  alin.  (3)  din  Codul  civil;

i1)  comodatul  constituit  cu  privire  la  imobil;

j)  orice  modificări,  îndreptări  sau  însemnări  ce  s-­ar  face  în  titlu,  în  partea  I   sau  a  II-­a  a  cărţii  funciare,  cu  privire  la  înscrierile  făcute.

C.  partea  a  III-­a,  referitoare  la  înscrierile  privind  dezmembrămintele  dreptului   de  proprietate,  drepturile  reale  de  garanţie  şi  sarcini,  care  va  cuprinde:

a)  dreptul  de  superficie,  uzufruct,  uz,  abitaţie,  servituţile  în  sarcina  fondului   aservit,  ipoteca  şi  privilegiile  imobiliare,  precum  şi  locaţiunea  şi  cesiunea  de   creanţă;

b)  faptele  juridice,  drepturile  personale  sau  alte  raporturi  juridice,  precum  şi   acţiunile  privitoare  la  drepturile  reale  înscrise  în  această  parte;

c)  sechestrul,  urmărirea  imobilului  sau  a  veniturilor  sale;

d)   orice  modificări,  îndreptări  sau  însemnări  ce  s-­ar  face  cu  privire  la   înscrierile  făcute  în  această  parte.

 

Articolul 23. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 23

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.