Etichetă: 1996

Articolul 3

Art. 3. – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) La nivelul fiecărui județ și în municipiul București funcționează oficiile de cadastru și publicitate imobiliară,… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – 01/09/2018 – Art. 2. – a fost modificat prin Legea 185/2018 din 18/07/2018 (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. (2) Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează: a) identificarea, descrierea… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror… Read more →