Etichetă: acorduri

Articolul 26

Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt valabile de la data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală. (la 17-08-2018, Articolul 26 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL… Read more →

Articolul 24

(1) Documentațiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se depun de către expropriator. (2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează și se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentației, și sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi / sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. (1.1) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv… Read more →