Etichetă: activitatea de control

Articolul 110.3

Art. 110.3 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 110.1 și art. 110.2 se fac de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și de către prefect sau împuterniciții acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale. (2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să îi acorde concursul… Read more →