Etichetă: actualizare informatii tehnice

Articolul 272

Art. 272. – Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează astfel: a) «abrogat» recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată; 11/01/2017 – litera a fost abrogată prin Ordin 1550/2016. b) «abrogat» recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie… Read more →

Articolul 116

Art. 116. – (1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren şi este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date. (2) Suprapunerea virtuală se soluţionează prin operaţiunea de repoziţionare. (3) Dacă documentaţia de repoziţionare nu este realizată de către persoana autorizată… Read more →

Articolul 112

Art. 112. – (1) Imobilele situate în intravilanul localităţilor, aprobat potrivit legii, prin PUG şi/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizaţie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, fără întocmirea în acest sens a unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii… Read more →