Etichetă: actualizarea informatiilor

Articolul 284

Art. 284. – 01/01/2016 – Art. 284. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Etapele de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru sunt: a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local, în vederea înştiinţării cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică; b) realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT şi a intravilanelor… Read more →

Articolul 23

Art. 23. – Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi: a) documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; b) documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară: 01/01/2016 – litera a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015 –… Read more →