Etichetă: adeverinta

Articolul 78

Art. 78 – (1) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile situate în extravilan, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii și livezi, precum și a pajiștilor permanente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu… Read more →

3.3.4.3 Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului

3.3.4.3 Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza următoarelor documente: a) fișa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului și de către persoana autorizată, reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările… Read more →

Articolul 318

Art. 318. – 01/01/2016 – Art. 318. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Conform Legii, primarul contrasemnează documentele tehnice, anterior predării acestora la oficiul teritorial, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. (2) Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi realizată şi de către o persoană desemnată de către primar în acest scop. 01/01/2016 – alineatul… Read more →

Articolul 310

Art. 310. – (1) Dacă s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil neînscris în cartea funciară, în vederea înregistrării în documentele tehnice este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil. (2) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară cu privire la care se constată transmisiuni de drepturi neînscrise, în fişa de date se menţionează proprietarul înscris… Read more →