Etichetă: Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

Articolul 57

Locuințele de protocol sunt proprietate publică a statului. Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonoma „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, care asigură evidența, întreținerea, repararea și conservarea acestuia, precum și încasarea chiriei. Atribuirea, ocuparea și folosirea locuințelor de protocol se fac în condițiile prezentei legi. Read more →