Etichetă: administratii bazinale de apa

Articolul 47

Art. 47 – (1) La nivelul fiecărei administrații bazinale de apă a Administrației Naționale «Apele Române» se organizează un Comitet de bazin. (la 19-02-2010, Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „direcții… Read more →

Articolul 6.1

Art. 6.1 – (1) În coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor se înființează Administrația Națională «Apele Române», instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, așa cum sunt definite în art. 80, prin reorganizarea Administrației Naționale «Apele Române» care funcționa cu statut de regie autonomă. (2) Administrația Națională «Apele Române» are în subordine administrații bazinale de apă, organizate… Read more →