Etichetă: aducerea terenului in starea initiala

Articolul 107.1

Art. 107.1 – Schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor, așa cum sunt evidențiate la art. 78 alin. (1.1), fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala contravenientului. Art. 107.1 a fost introdus de pct.… Read more →