Etichetă: analogic

Articolul 65

Art. 65 – Pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, Livrarea Raport preliminar se compune din următoarele: Nr. Crt. Livrabilul Format/nr. exemplare*1) Format hârtie Format digital 1 Raport preliminar 1 ex. .pdf *1) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format analogic și digital (.shp). Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice… Read more →

Articolul 224

Art. 224. – (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, iar datele textuale şi spaţiale se introduc prin documentaţia în format digital, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls. 14/09/2017 – alineatul a fost modificat prin Regulament din… Read more →

Articolul 63

Art. 63. – (1) Numerele cadastrale se pot anula: a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza: – cererii de anulare; – declarației pe propria răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil; b) la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza… Read more →