Etichetă: ANAR

Articolul 111.3

Art. 111.3 – Administrația Națională «Apele Române», ca instituție publică, preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile fostului agent economic Administrația Națională «Apele Române». (la 29-08-2004, Art. 111.3 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) Articolul 109 –… Read more →

Articolul 111.2

Art. 111.2 – Organizarea și funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 29-08-2004, Art. 111.2 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) Articolul… Read more →

Articolul 109

Art. 109 – Salariații autorității publice centrale din domeniul apelor și ai Administrației Naționale „Apele Române au dreptul să poarte uniforma, al carei model va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 29-08-2004, Art. 109 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea… Read more →

Articolul 90

Art. 90 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către: a) inspectorii din Administrația Națională «Apele Române»; (la 19-02-2010, Lit. a) a art. 90 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) b) directorul general al Administrației Naționale… Read more →