Etichetă: anexa 26-11-2015

Articolul 178

Art. 178. – 01/01/2016 – Art. 178. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 republicată. Articolul 178 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 146

Art. 146. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 146. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor.   Articolul 146 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 122

Art. 122. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 122. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Constituie condominiu: a) un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună; b) un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate… Read more →

Articolul 120

Art. 120. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 120. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se acordă numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea… Read more →

Articolul 95

Art. 95. – (1) Documentaţia cadastrală de actualizare informaţii tehnice este documentaţia prin care se realizează actualizarea oricăror informaţii textuale şi grafice ale imobilului înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi poate fi realizată prin una sau mai multe operaţiuni de: înscriere/radiere construcţii, modificare limită de imobil, modificare suprafaţă, actualizare categorii de folosinţă/destinaţii, repoziţionare, descrierea dezmembrămintelor dreptului… Read more →

Articolul 43

Art. 43. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 43. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Tariful se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel şi se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.   Articolul 43 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →

Articolul 25

Art. 25. – (1) Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile şi documentaţia în format digital aferentă, conform prevederilor prezentului regulament. Lipsa documentaţiei în format digital înregistrată on-line constituie motiv de respingere a cererii. <<abrogat>> (2) În situația în care măsurătorile au fost efectuate prin tehnologie GNSS, documentația în format digital va fi completată cu acestea. Alineatul 2… Read more →

Articolul 23

Art. 23. – Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi: a) documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; b) documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară: 01/01/2016 – litera a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015 –… Read more →

Articolul 21

Art. 21. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 21. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Rangul înscrierii este determinat de data, ora şi minutul înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unui drept de ipotecă sau privilegiu asupra aceluiaşi imobil au fost depuse deodată, acestea vor avea… Read more →

Articolul 20

Art. 20. – 01/01/2016 – Art. 20. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Efectul intabulării şi înscrierii provizorii este cel prevăzut de art. 56 din Legea nr. 71/2011.   Articolul 20 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 15

Art. 15. – 01/01/2016 – Art. 15. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Dispoziţiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi înscrierii provizorii.   Articolul 15 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 6

Art. 6. – Accesul la informațiile conținute în bazele de date ale Agenției Naționale se face numai de către persoanele autorizate în acest scop, pe bază de utilizator și parolă. Utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea elementelor de acces. Consecințele transmiterii elementelor de acces către alte persoane sunt imputabile exclusiv titularului de cont. Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019.… Read more →