Etichetă: anexa 6 cadastru sistematic

Articolul 52

Art. 52 – Pe eticheta suportului se menționează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT ……………, sectorul/sectoarele cadastrale …………..; – Documente tehnice ale cadastrului finale. Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 38

Art. 38 – Livrările se predau pe suport electronic. Pe eticheta suportului se menționează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT …………………, sectorul/sectoarele cadastrale ……………..; – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →