Etichetă: anexa 8 cadastru sistematic

Articolul 48

Art. 48 – (1) Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare, în forma cerută de Lege. Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 8. (2) Cererile de rectificare pot fi transmise și prin mijloace electronice, cu condiția ca… Read more →