Etichetă: anexa care face parte integranta din prezentul ordin

Articolul 6

Art. 6. – (1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului. (2) Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces- verbal în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și… Read more →