Etichetă: anexe

Articolul 49

Art. 49 – (1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL… Read more →

Anexe la regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

Art. 63 – Anexe la regulament (ODG 107/2010), privind autorizarea persoanelor fizice si juridice Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 si Ordinul 1256/2020. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament. Anexa nr. 1 – Condiţii minime de autorizare pentru persoane fizice .pdf Anexa nr. 2 – Model de cerere pentru autorizarea / recunoasterea autorizarii persoanelor fizice / juridice* .pdf .doc… Read more →