Etichetă: anuntul publicarii in ziarul local

Articolul 42

Art. 42 – (1) OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului, atunci când nu este primăria. (2) Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, Achizitorul asigură publicarea anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului într-un ziar de largă circulație, într- un ziar local, la… Read more →