Etichetă: ape tranzitorii

Anexa 1.3 Delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa. Evaluarea impactului si presiunilor generate de activitati antropice

Anexa 1.3 – DELIMITAREA Și CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ. EVALUAREA IMPACTULUI ȘI PRESIUNILOR GENERATE DE ACTIVITĂȚILE ANTROPICE (la 19-02-2010, Titlul anexei 1.3 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) 1. APE DE SUPRAFAȚĂ 1.1. Caracterizarea tipurilor de corpuri de… Read more →

Anexa 1

Anexa 1 – DEFINIȚIILE termenilor tehnici utilizați 1. acumulare nepermanentă: acumulare realizată prin bararea unui curs de apă sau ca incintă laterală îndiguită, având rol numai pentru atenuarea viiturilor; 2. abordare combinată: controlul evacuărilor și emisiilor în apele de suprafață conform modului de abordare stabilit în art 2.8; 3. acvifer: strat sau strate subterane de roci geologice sau alte strate geologice cu o… Read more →