Etichetă: aprobarea tarifelor ancpi

Articolul 6

Art. 6. – (1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului. (2) Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces- verbal în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și… Read more →

Articolul 7

Art. 7. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Abrogat prin litera… Read more →