Etichetă: autorizare ancpi

Articolul 1

Art. 1 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) persoană fizică – persoană fizică rezidentă sau… Read more →

Ordinul Directorului General 107 / 2010 actualizat

Regulament modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 Ordinul 1256/2020  in vigoare din 19 mai 2020. Ordinul Directorului General 107 din 29.03.2010 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României   Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind… Read more →