Etichetă: autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Articolul 13

Art. 13 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții (1) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiuni specifice prin care: a) se realizează/se edifică construcții; b) se desființează construcții. (2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier). (3) Prin excepție… Read more →

Articolul 43

Art. 43. – Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii, în condiţiile… Read more →

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Emisa de Parlamentul Romaniei la data de 29 iulie 1991 modificată şi completată prin Legea 193/2019 si Legea 7/2020. În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 29 decembrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie… Read more →