Etichetă: avizarea documentatiei tehnice

Articolul 1

Art. 1. – (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi / sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. (1.1) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv… Read more →