Etichetă: avizul de amplasament

Articolul 110

Art. 110 – Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative și ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și promova, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru apă: a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a… Read more →

Articolul 51

Art. 51 – (1) Avizul de gospodărire a apelor și avizul de amplasament sunt avize conforme. (1.1) Pentru lucrările existente de tipul celor prevăzute la art. 50 alin. (1.1) este necesară obținerea autorizației de funcționare în condiții de siguranță, care certifică îndeplinirea exigențelor de performanță în perioada de exploatare și este obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și de protecția mediului. (la… Read more →

Articolul 49

Art. 49 – (1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL… Read more →