Etichetă: baza de date grafica

Articolul 5

Art. 5 – (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei. (2) Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită „Recepţii expertize tehnice judiciare„. Articolul 5… Read more →

Articolul 51

Art. 51. – (1) Numerotarea cadastrală a imobilelor se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din „Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale” publicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul integrat de cadastru şi carte… Read more →