Etichetă: birou

Articolul 62

Art. 62 – (1) Se va verifica corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum și verificarea existenței în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentația și valabilitatea autorizației; (2) Verificarea în vederea recepției a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape și cuprinde verificarea cantitativă și calitativă a… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operațiunilor de teren și de birou, întocmirea documentelor tehnice, asumarea corectitudinii datelor și a documentelor grafice și textuale prin semnătura persoanei autorizate, precum și prezentarea acestora la CNC sau OCPI, după caz, pentru avizare și/sau recepție. (2) Verificarea lucrărilor constă în executarea… Read more →

Articolul 270

Art. 270. – (1) Recepţia lucrărilor de specialitate presupune parcurgerea următoarelor etape: a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului de îndeplinire a acestora; b) verificarea lucrărilor de teren, dacă se impune; c) verificarea lucrărilor de birou; d) recepţia şi integrarea datelor în baza de date. (2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmăreşte: a) modul de materializare… Read more →