Etichetă: bugetul de stat

Articolul 35

Art. 35 – (1) Gospodărirea apelor se desfășoară și se bazează pe cunoașterea științifică, complexă, cantitativă și calitativă a resurselor de apă ale țării, realizată printr-o activitate unitară și permanenta de supraveghere, observații și măsurători asupra fenomenelor hidrometeorologice și resurselor de apă, inclusiv de prognozare a evoluției naturale a acestora, ca și a evoluției lor sub efectele antropice, precum și prin… Read more →

Articolul 44

Art. 44 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK – S.A. ori la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK – S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor… Read more →

Articolul 243

Art. 243. – Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum şi a oricăror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.   Articolul 243 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →