Etichetă: caile navigabile

Articolul 4

Art. 4 – (1) Resursele de apă, de suprafață și subterane sunt monopol natural de interes strategic. Stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA… Read more →