Etichetă: campania de informare publica

Articolul 14

Art. 14 – (1) Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei, anterior începerii lucrărilor de teren și se va desfășura inclusiv pe toată perioada derulării acestora. (2) În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează: a) analiza situației la nivelul UAT/sectoarelor cadastrale în ceea ce privește particularitățile locale din punctul de… Read more →

Articolul 1

Art. 1 – (1) Lucrarile sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activitati ce au ca scop: a) Identificarea imobilelor, masurarea, descrierea si inregistrarea lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acostora pe planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, inregistrarea in documentele tehnice si stocarea pe suporturi… Read more →

3.3.4.2 Colectarea actelor

3.3.4.2 Colectarea actelor Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituții și autorități publice. În… Read more →

3.1 Campania de informare publică

3.1 Campania de informare publică Campania de informare publică are ca scop aducerea la cunoștința cetățenilor a începerii lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale stabilite, modul în care deținătorii imobilelor sunt implicați în desfășurarea lucrărilor, precum și informarea cetățenilor cu privire la importanța realizării lucrărilor sistematice de cadastru și înregistrării proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară. Campania… Read more →

1.3 Etapele lucrărilor sistematice de cadastru

1.3 Etapele lucrărilor sistematice de cadastru Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoştinţă publică prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările şi planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a… Read more →

ODG 1427/2017 Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară În vigoare de la 23 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017. Modificat si completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019, publicat în Monitorul… Read more →