Etichetă: canalizare

Articolul 54

Art. 54 – (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activități și lucrări: (la 05-11-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 54 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8.1, Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în… Read more →

Articolul 102

Art. 102 – (1) Liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și alte instalații similare, se vor grupa și amplasa de-a lungul și în imediata apropiere a cailor de comunicații – șosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigații și de desecări și… Read more →