Etichetă: capacitatea tehnico-profesionala sa execute lucrari de specialitate

Articolul 3

Art. 3 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfăşurarea activităţilor de specialitate în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice elaborate de ANCPI. (2) Prin autorizare se atestă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice sau juridice să execute lucrări de specialitate… Read more →