Etichetă: carti funciare in format pe hartie

Anexa 5 Lista substantelor prioritare in domeniul apei

Anexa nr. 5 – LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI   Nr. crt. Nr. CAS *1) Nr. EC *2) Denumire substanță prioritară *3) Identificată ca substanță prioritar periculoasă 1. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor; 2-cloro-2′,6′-dietil-N (metoximetil) acetanilidă   2. 120-12-7 204-371-1 Antracen x 3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4- diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5- triazină   4. 71-43-2 200-753-7 Benzen   5. neaplicabil neaplicabil Difenileter bromurat… Read more →

Articolul 212

Art. 212. – (1) «abrogat» Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţi funciare electronice vor fi emise şi eliberate de către referentul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de registratură şi relaţii cu publicul. 01/01/2016 – alineatul a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (2) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţile funciare în format… Read more →