Etichetă: categoria de autorizare

Articolul 62

Art. 62 – (1) Se va verifica corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum și verificarea existenței în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentația și valabilitatea autorizației; (2) Verificarea în vederea recepției a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape și cuprinde verificarea cantitativă și calitativă a… Read more →

Articolul 17

Art. 17 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă și o probă practică/interviu, în funcție de categoria de autorizare solicitată. Probele se desfășoară în limba română. (2) Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică a notelor obţinute la cele… Read more →