Etichetă: cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Articolul 35

Art. 35 – Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii și a documentației complete depuse, în deplină concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și cu situația reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE URBANISM» (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcții se redactează făcându-se… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentație cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare… Read more →