Etichetă: cererea de inscriere

Articolul 60

Art. 60. – (1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) Cererea de reexaminare va fi însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată şi va fi motivată. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin… Read more →

Articolul 37

Art.  37.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Dreptul  de  proprietate  asupra  construcţiilor  se  înscrie  în   cartea  funciară  în  baza  unui  certificat  de  atestare  eliberat  de  autoritatea  locală   emitentă  a  autorizaţiei  de  construire,  care  să  confirme  că  edificarea   construcţiilor  s-­a  efectuat  conform  autorizaţiei  de  construire  şi  că  există  … Read more →

Articolul 30

Art.  30.  -­ (1)  Dacă  registratorul  constată  că  actele  depuse  în  justificarea   cererii  de  înscriere  în  cartea  funciară,  precum  şi  aceasta  din  urmă  nu   întrunesc  condiţiile  de  formă  cerute  de  lege  pentru  validitatea  acestora,   cererea  se  respinge  printr-­o  încheiere  motivată. (2)  Registratorul  va  respinge  cererea  de  înscriere  a  actului  juridic  a  cărui   nulitate  absolută  este  prevăzută… Read more →

Articolul 28.1

Art. 28.1 – (1) Cererea de înscriere, recepție sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi însoțită de redarea… Read more →