Etichetă: cererea de receptie

Articolul 267

Art. 267. – (1) Cererea de recepţie şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea lucrării emite: a) proces-verbal de recepţie, sau b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele sau remedierea problemelor semnalate… Read more →

Articolul 28

 Art.  28.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Cererea  de  înscriere  în  cartea  funciară  se  va  depune  la   birourile  teritoriale  ale  oficiului  teritorial  şi  va  fi  însoţită  de  înscrisul  original  sau   de  copia  legalizată  de  pe  acesta,  prin  care  se  constată  actul  sau  faptul  juridic   a  cărui  înscriere  se… Read more →