Etichetă: comisia de receptie la terminarea lucrarilor

Articolul 18

Art. 18. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4); (2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea… Read more →

Articolul 11

Art. 11. – (1) Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/ desființare; c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță… Read more →

Articolul 10

Art. 10. – (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul: a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor; b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor; c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. comunicarea… Read more →