Etichetă: condominii

Articolul 35

Art. 35 – Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii și a documentației complete depuse, în deplină concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și cu situația reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE URBANISM» (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcții se redactează făcându-se… Read more →

Articolul 61.1

Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i). (la 12-10-2009, Art. 61.1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care completează articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în… Read more →