Etichetă: constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

Articolul 90

Art. 90 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către: a) inspectorii din Administrația Națională «Apele Române»; (la 19-02-2010, Lit. a) a art. 90 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) b) directorul general al Administrației Naționale… Read more →

Articolul 24

Art. 24 – (1) Persoanele fizice sau juridice, care au suferit daune materiale cauzate de o poluare accidentală produsă în amonte sau de distrugerea unei construcții de retenție a apei din amonte, au dreptul la despăgubire de la persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, potrivit legii. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 32 al… Read more →

Articolul 114

Art. 114 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiștii împuterniciți în acest scop de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, de Ministerul Apelor și Pădurilor, de împuterniciți ai prefectului, precum și de împuterniciți ai primarului. (2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovați și, după caz, restabilirea… Read more →