Etichetă: constatarea contraventiilor

Articolul 30

(1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizații emise unor terțe persoane pentru imobilele expropriate de la data avizării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, a documentațiilor cadastrale sunt lovite de nulitate absolută. (2) Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor de către autoritățile în a… Read more →

Articolul 90

Art. 90 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către: a) inspectorii din Administrația Națională «Apele Române»; (la 19-02-2010, Lit. a) a art. 90 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) b) directorul general al Administrației Naționale… Read more →

Articolul 110.3

Art. 110.3 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 110.1 și art. 110.2 se fac de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și de către prefect sau împuterniciții acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale. (2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să îi acorde concursul… Read more →

Articolul 47

 Art.  47.   – (1)   Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  se   realizează  de  către  Agenţia  Naţională,  prin  împuterniciţii  săi. (2)  Constatarea  contravenţiilor  prevăzute  de  prezenta  lege,  săvârşite  de   către  personalul  propriu  din  cadrul  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii   publice  şi  al  securităţii  naţionale,  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  realizează  de   către  împuterniciţii  acestor  instituţii. (3)  Contravenţiilor… Read more →