Etichetă: constatarea si sanctionarea contraventiilor

Articolul 123

Art. 123 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*). (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: – art. 1-36 și 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974; – Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea țărănimii, publicat în Monitorul… Read more →

Articolul 115

Art. 115 – În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 111 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 *) privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare. Notă  *) Legea nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor a fost abrogată de art. 51 din ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din… Read more →