Etichetă: contractul de prestari servicii

Articolul 54

Art. 54 – Verificarea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în conformitate cu prevederile, normele și procedurile legale în domeniu, respectiv: Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT ori sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară,… Read more →

Articolul 283

Art. 283. – 01/01/2016 – Art. 283. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 14/09/2017 – Art. 283. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 (1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoştinţă publică prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi… Read more →