Etichetă: contrasemnarea documentelor tehnice

Articolul 37

Art. 37 – (1) Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – (1) Construcțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcțiile identificate în teren, cu suprafața mai mare de 1 mp, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale. (2) Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară conform legii în… Read more →

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral care face obiectul înregistrării sistematice și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de… Read more →

1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru Lucrările sistematice de cadastru reprezintă: – Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice; – Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară; – Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice… Read more →