Etichetă: copia cartii funciare

Articolul 31

Art.  31.  -­ (1)  Încheierea  se  comunică  celui  care  a  cerut  înscrierea  sau   radierea  unui  act  sau  fapt  juridic,  precum  şi  celorlalte  persoane  interesate   potrivit  menţiunilor  din  cartea  funciară,  cu  privire  la  imobilul  în  cauză,  în   termen  de  15  zile  de  la  pronunţarea  încheierii,  dar  nu  mai  târziu  de  30  de  zile   de  la  data  înregistrării… Read more →