Etichetă: delimitarea albiilor minore

Articolul 85.2

Art. 85.2 – De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru: a) conservarea ecosistemelor acvatice și delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă din domeniul public al statului; (la 11-06-2006, Lit. a) a art. 85.2 a fost modificată de pct.… Read more →

Articolul 39

Art. 39 – Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de Administrația Națională „Apele Române“ împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și cu informarea deținătorilor/ administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei entități… Read more →