Etichetă: denumire UAT

Articolul 31

Art. 31 – (1) Prestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile. (2) Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Fișa de date a imobilului trebuie să conțină informații precum: a) denumirea UAT; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale deținătorului… Read more →

Articolul 299

Art. 299. – 01/01/2016 – Art. 299. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Fişa de date a imobilului trebuie să conţină informaţii precum: a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale persoanei care deţine imobilul; e) informaţii despre imobil; f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.… Read more →

Articolul 8

Art. 8. – (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ- teritoriale în care este situat imobilul. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) Documentaţiile cadastrale se recepţionează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.   Articolul 8 – ODG… Read more →