Etichetă: destinatie agricola

Post navigation

Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului Publicata în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014. Parlamentul României adoptă… Read more →

Articolul 382

Art. 382. – 01/03/2017 – Art. 382. – a fost modificat prin Ordin 263/2017 (1) Destinaţiile terenurilor şi codurile acestora sunt următoarele: a) terenuri cu destinaţie agricolă TDA; b) terenuri cu destinaţie forestieră TDF; c) terenuri aflate permanent sub ape TDH; d) terenuri aflate în intravilan TDI; e) terenuri cu destinaţie specială TDS. (2) Categoriile de folosinţă a terenurilor şi… Read more →