Etichetă: dirigintii de santier

Articolul 10

Art. 10. – (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul: a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor; b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor; c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. comunicarea… Read more →